/mnt/web314/b1/71/5415871/htdocs/ncms/res/content/default.inc.php

Wagony

Realizując strategię rozwoju firmy obejmującą między innymi poszerzenie oferty spedycyjno-przewozowej, w 2008 roku firma CARBO Holding dokonała zakupu 100 sztuk wagonów węglarek typu 425 Wa serii Eaos. Wagony zostały wyprodukowane przez Fabrykę Wagonów Gniewczyna S.A.

Posiadane przez nas wagony są taborem fabrycznie nowym, wyprodukowanym na bazie staroużytecznych wózków typu Y25Cs2 (polski odpowiednik typ 25TNa) z nowymi kołami monoblokowymi, łożyskami i maźnicami. Celem minimalizacji uszkodzeń wagonów w trakcie rozładunku na wywrotnicach bocznych, w wagonach zastosowano wzmocnioną obwodzinę. Wagony są zgodne z wymogami RIV/AVV i normami TSI (z wyłączeniem norm  hałasu).  Posiadają  dopuszczenie  do  ruchu  krajowego  i  międzynarodowego.

Pobierz rysunek techniczny wagonu


O poziomie i standardzie jakościowym wykonania naszych wagonów świadczy fakt, iż posiadają one 6-letni cykl rewizyjny i 3-letni cykl przeglądów okresowych.W chwili obecnej całość posiadanego przez nas taboru jest po przeglądzie okresowym wraz z rewizją zbiorników powietrza. Przegląd każdego wagonu zakończony był odbiorem komisarycznym i wykonany przez Gliwicką Fabrykę Wagonów Holding S.A.

Posiadany przez nas tabor użytkowany jest w sposób ciągły na trasach wewnątrz kraju jak i w komunikacji międzynarodowej z Niemcami. W zależności od zapotrzebowania klientów realizowane są przewozy węgla, koksu, kamienia wapiennego oraz kruszyw i grysów mineralnych. Dbając o stan techniczny taboru, nie realizujemy przewozów złomu.

Firma CARBO Holding, jako właściciel kolejowego taboru towarowego, w grudniu 2010 roku złożyła Declaration of the Wagon Keeper.

fakt zgłoszenia został uwidoczniony na stronie European Railway Agency.
link1
link2

  • Copyright © Carbo Holding Sp. z o.o.

  • strony www